Hosting7.eu jest częścią grupy:

ABC Hosting Ltd.

Adres korespondencyjny

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-016 Warszawa

Numer rachunku bankowego

PKO BP: 45 1020 1068 0000 1102 0264 1009


w pilnych sprawach nie związanych z obsługą techniczną:
TELEFON: 796 147 422

obsługa techniczna klientów:
support@hosting7.eu