Hosting7.eu jest częścią grupy:

ABC Hosting Ltd.

Adres korespondencyjny

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-016 Warszawa

obsługa techniczna klientów:
support@hosting7.eu