Hosting7.eu jest częścią grupy:

ABC Hosting Ltd.

Adres korespondencyjny

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-016 Warszawa


w pilnych sprawach niezwiązanych z obsługą techniczną:
TELEFON: 796 147 422

obsługa techniczna klientów:
support@hosting7.eu