Podstawowe parametry konfiguracji bazy danych

Serwer MySQL: localhost
Serwer MySQL do połączeń zewnętrznych: Twoja domena, np. Happyuser.com Uwaga: Możesz skonfigurować połączenie zewnętrzne tylko dla kont płatnych
Port: 3306
Login i hasło: te same, które zostały wybrane podczas tworzenia użytkownika bazy danych
Nazwa bazy danych: jest tworzona automatycznie i oparta na nazwie Twojego profilu

Aby dowiedzieć się, jak połączyć się z bazą danych, zajrzyj do tego artykułu.