Podstawowe parametry konfiguracji poczty email

Serwer poczty przychodzącej: mail.hosting7.eu
Serwer poczty wychodzącej: mail.hosting7.eu
SMTP: port 587 - STARTTLS
SMTPS: port 465 - SSL/TLS
IMAP: port 993 - SSL/TLS
POP3: port 995 - SSL/TLS
Login: taki sam, jak został wybrany podczas tworzenia konta email
Hasło (PLAIN lub LOGIN): takie samo, jak zostało wybrane podczas tworzenia konta email