Jak dodać obszar chroniony?

Jeśli chcesz dodać obszar chroniony, wejdź na https://hosting7.eu/panel/pl i wprowadź dane do logowania (1), tj. email lub nazwa profilu w panelu użytkownika oraz hasło, które zostały wybrane podczas rejestracji, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się” (2).

 

Przejdź do sekcji Obszary chronione w panelu użytkownika: https://hosting7.eu/panel/pl/protected.

Dodawanie nowego użytkownika:

Aby utworzyć obszar chroniony, musisz najpierw dodać użytkownika, żeby przyznać mu dostęp do tego obszaru. Użytkownikowi można przyznać dostęp do wielu obszarów chronionych.
Kliknij przycisk „Dodaj” (1) nad tabelą „Użytkownicy”.

 

Wypełnij formularz (1) i kliknij przycisk „Dodaj” (2).

 

Dodawanie nowej grupy:

Możesz dodać grupę użytkowników i przyznać im dostęp do obszaru chronionego. Grupie można przyznać dostęp do wielu obszarów chronionych.

Kliknij przycisk „Dodaj” (1) nad tabelą „Grupy”.

 

Wpisz nazwę grupy (1), wybierz użytkowników (2) i kliknij przycisk „Dodaj” (3).

 

Dodawanie nowego obszaru chronionego:

Kliknij przycisk „Dodaj” (1) nad tabelą „Obszary chronione”.

 

Wpisz nazwę obszaru (1). Kliknij ikonę folderu i wybierz ścieżkę obszaru (2). W sekcji „Użytkownicy obszaru” możesz zaznaczyć grupy lub użytkowników (3), którzy będą mieć dostęp do obszaru chronionego. Kliknij przycisk „Dodaj” (4).