Jak wymusić użycie certyfikatu SSL na stronie internetowej?

Jeśli chcesz wymusić użycie połączenia SSL, utwórz lub edytuj plik o nazwie „.htaccess” w katalogu głównym domeny i umieść w nim następującą zawartość:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

 

Uwaga: Jeśli posiadasz istniejący już plik .htaccess, zawsze przed edycją, wykonaj jego kopię zapasową, aby móc go przywrócić, jeśli się pomylisz.