Jak skonfigurować swój .htaccess

Niektóre konfiguracje na serwerze przeznaczonym do hostingu współdzielonego są ustawiane przez administratora hostingu i nie mogą być zmieniane przez użytkowników (np. limit miejsca na dysku dla konta hostingowego lub poczty elektronicznej, limit transferu danych itp.). Istnieje jednak kilka konfiguracji, które użytkownik może zmienić. Można je zmienić, tworząc plik o nazwie .htaccess w katalogu głównym domeny. Konfiguracje ustawione w tym pliku dotyczą katalogu, w którym znajduje się plik .htaccess, a także wszystkich katalogów na niższych poziomach. Jeśli w jednym z podkatalogów znajduje się inny plik .htaccess, konfiguracja tego pliku zastępuje ustawienia dowolnego pliku .htaccess z niższego poziomu.

Plikiem .htaccess można ustawić szereg parametrów i kontrolować dostęp do strony. Ten plik jest używany do:

  • konfigurowania przyjaznych adresów URL
  • kontroli pamięci podręcznej
  • ograniczania dostępu do katalogów lub plików
  • ustawiania innych parametrów

WAŻNE: Nie możesz skonfigurować parametrów php_flag i php_value w pliku .htaccess na naszym hostingu. Jeśli umieścisz te parametry w pliku .htaccess, zamiast Twojej strony głównej zostanie wyświetlony błąd.

Poniżej znajdują się przykłady niektórych powszechnie używanych dyrektyw, które można ustawić w pliku .htaccess. Zakładamy, że umieszczasz plik .htaccess w katalogu głównym domeny przez FTP.

Przykłady dyrektyw:

  • Options -Indexes — jeśli w katalogu, w którym znajduje się plik .htaccess nie ma pliku index.html lub index.php, na stronie głównej zostanie wyświetlony błąd 403. Jeśli w głównym katalogu znajduje się plik index.html lub index.php, zobaczysz zawartość tego pliku. Nasz hosting wymusza takie indeksy, więc nie trzeba ustawiać tej dyrektywy.
  • Options +FollowSymlinks — nakazuje serwerowi WWW podążać za tak zwanymi dowiązaniami symbolicznymi. Symlinki są wyłączone na naszym hostingu ze względów bezpieczeństwa.
  • RewriteEngine On — pozwala między innymi skonfigurować przekierowania między domenami i subdomenami czy włączać przyjazne adresy URL.

Jeśli nie używasz .htaccess, Twoje linki mogą wyglądać tak: happyuser.hosting7.eu/index.php?q=coś. Trudno zapamiętać i przeczytać taki adres. Aby to ułatwić, wymyślono tzw. przyjazne adresy URL. Jeśli skonfigurujesz swój .htaccess tak, aby używał przyjaznego adresu URL, Twój adres będzie tak wyglądał: happyuser.hosting7.eu/coś.

Oto przykładowy kod, jak włączyć korzystanie z przyjaznych adresów URL:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*) index.php?q=$1 [L]

Inną funkcją powszechnie używaną w .htaccess jest ograniczenie dostępu do określonych katalogów lub plików, znajdujących się na FTP. Możesz je udostępnić tylko właścicielowi witryny lub serwerowi FTP, ale nie osobom odwiedzającym witrynę. Aby to zrobić, utwórz plik .htaccess w wybranym katalogu z tą dyrektywą: Deny from all. Wtedy, jeśli ktoś spróbuje dostać się do katalogu, serwer zwróci błąd HTTP 403 Forbidden. Właściciel witryny może uzyskać dostęp do tego katalogu przez FTP.

Inną opcją, do której możesz wykorzystać plik .htaccess, jest przekierowanie www.twojadomena.com na twojadomena.com - jeśli chcesz, aby Twoja domena była widoczna bez prefiksu www. Aby skonfigurować to przekierowanie, utwórz plik .htaccess z następującymi regułami:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.happyuser\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://happyuser.com/$1 [R=301,L]

Istnieje wiele innych dyrektyw, które możesz wykorzystać w .htaccess do skonfigurowania swojej witryny.