Zaloguj się do phpMyAdmin

Nie możesz się zalogować?
- czy login jest poprawny? Sprawdź w zakładce "Bazy danych" w panelu!
- czy hasło jest poprawne? Zresetuj go w Bazy danych zakładce w panelu!