Jak zrobić kopię zapasową bazy danych

  1. Żeby zrobić kopię zapasową bazy danych, należy wyeksportować ją i pobrać na komputer. Żeby to zrobić, kliknij na ikonkę MySQL w prawym górnym rogu:


  2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (te dane znajdziesz w zakładce “Bazy danych” w panelu), kliknij “Zaloguj”.


  3. Wybierz bazę z listy po lewej stronie i kliknij “Export”.


  4. Na następnej stronie zostaw wszystko bez zmian i kliknij “Wykonaj”.


Kopia zapasowa bazy danych gotowa.