Dlaczego blokujemy strony użytkowników?

Czasem zdarza się, że blokujemy strony, konta mailowe lub konta hostingowe naszych użytkowników. Jest ku temu wiele powodów, lecz najpopularniejszymi z nich są:

  • — nieużywana strona (blokada automatyczna)
  • — przeciążanie serwera
  • — witryny niebezpieczne (np. zawirusowane)
  • — strony wyłudzające dane (phishing)
  • — strona lub konto mailowe wysyłające SPAM

W takich przypadkach, dla dobra innych użytkowników hostingu, taka strona lub konto hostingowe zostają zablokowane. Blokada strony zazwyczaj nie jest ostateczna i nie oznacza dużych kłopotów – wystarczy skontaktować się z nami w dowolny sposób i zapytać o możliwość odblokowania.
Szczegółowe wskazówki dotyczące odblokowania strony zawarte są w artykule: „Jak mogę odblokować swoją stronę?”.

Czy blokada stron jest konieczna?

Strony blokujemy tylko w przypadku, w którym jest to konieczne. W sytuacji, gdy przewinienie jest niewielkie lub jest dany czas na jego rozwiązanie, zawsze wysyłamy informację na e-mail podany w profilu użytkownika, wyjaśniając sprawę i prosząc o rozwiązanie jej w konkretnym terminie. Zazwyczaj czas ten wystarcza do usunięcia usterki lub znalezienia kompromisu. W takich też przypadkach często dajemy użytkownikowi szansę poprawy, jeśli wykazuje on taką chęć. Nie mamy jednak takiego obowiązku. W przypadku braku kontaktu do wyznaczonego terminu, strona zostaje zablokowana do czasu wyjaśnienia sprawy.

Czasem zdarza się jednak, że naruszenie jest poważne i wymaga natychmiastowej blokady strony. Dotyczy to głównie przestępstw (strona phishingowa, pomówienia i groźby, naruszenie praw autorskich, żądania policji lub innych organów upoważnionych) i skutkuje przeważnie trwałą blokadą strony. Wówczas do adekwatnej reakcji i udostępnienia logów obliguje nas prawo. Do takich spraw podchodzimy bardzo poważnie i zazwyczaj jest już wtedy za późno na kontakt z administratorem, gdyż sprawa zdążyła ujrzeć światło dzienne i jej finał nie zależy już od nas. Za łamanie prawa blokujemy zarówno konta darmowe, jak i płatne, ponieważ mamy taki obowiązek. Blokada przez złamanie prawa nie jest podstawą do żądania zwrotu pieniędzy, ponieważ jednostronnie złamane zostają zapisy umowy zawartej między nami, a klientem i następuje to z jego winy.

Podobnie sprawa ma się ze stronami phishingowymi, zaspamowanymi (albo rozsyłającymi spam) lub zawirusowanymi. Często w tej sytuacji otrzymujemy tak zwane bilety zgłoszeniowe, w których nasza serwerownia lub osoby uprawnione żądają od nas reakcji na dane naruszenie w określonym czasie. Niezastosowanie się do biletu powoduje odcięcie serwera, na którym znajduje się łamiąca prawo strona, od Sieci. W efekcie, razem z tą stroną, wyłączane są dziesiątki innych stron, należących do niewinnych przecież niczemu użytkowników. Blokada często jest więc jedyną słuszną drogą postępowania.

Jaka jest nasza (hostingu) odpowiedzialność, a jaka odpowiedzialność użytkowników?

Artykuł 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (z późniejszymi zmianami) zwalnia nas z odpowiedzialności za treści przechowywane u nas jako u hostingodawcy. Odpowiedzialność za treści na stronach ponoszą więc użytkownicy.
Artykuł ten definiuje jednak warunek, że odpowiedzialność ta nie dotyczy nas tylko wtedy, jeśli na wiarygodne zawiadomienie o naruszeniu prawa zareagujemy adekwatnie (np. blokadą strony i udostępnieniem logów dla policji lub żądaniem usunięcia treści naruszających prawo autorskie). Dlatego też jesteśmy zobowiązani działać zdecydowanie względem wszelkich takich naruszeń, gdyż brak reakcji mógłby zaważyć na dobru naszym i naszych użytkowników.

Jak mogę sprawdzić, czy moja strona została zablokowana i dlaczego?

Poza nielicznymi wyjątkami, zawsze informujemy użytkownika o blokadzie jego strony lub konta hostingowego. W panelu użytkownika, po zalogowaniu, wyświetla się zawsze odpowiedni komunikat wraz z powodem blokady. Na takim koncie hostingowym lub domenie nie da się wykonywać żadnych operacji (edytować, usuwać, dodawać kont mailowych i baz danych itd.). Wysyłamy również maila informującego o fakcie blokady z prośbą o kontakt. Mail ten jest generowany automatycznie.

W sytuacji, w której blokady można uniknąć lub sprawa wymaga wyjaśnienia, kontaktujemy się z użytkownikiem z naszego adresu: {supportMail}.
Używamy do kontaktu tylko i wyłącznie tego adresu – nie podawaj nikomu innemu swoich prywatnych danych lub danych dostępowych do strony, nigdy nie prosimy o ich podanie (wyłączając indywidualną potrzebę klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu).

Przykładowe komunikaty o blokadzie w panelu użytkownika:

Przykładowy e-mail informujący o blokadzie: