Jak mogę zgłosić stronę naruszającą regulamin lub prawo?

Jako hostingodawca, hosting7.eu deklaruje działanie w pełni zgodne z prawem. Oznacza to, że dbamy o to, by na naszych stronach nie było naruszeń regulaminu, prawa lub czyichś dóbr osobistych. Istnieje procedura zgłoszeniowa w przypadku stron naruszających którekolwiek z wymienionych powyżej rzeczy. Każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane i weryfikowane. Zgłoszenia wiarygodne w rozumieniu prawa mają większe szanse na szybsze i pozytywne rozpatrzenie.

Jak mogę zgłosić stronę naruszającą regulamin?

Naruszenia najlepiej jest zgłaszać nam na adres {supportMail}. Po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości, w zależności od sytuacji, blokujemy stronę (ewidentne naruszenie prawa), polecamy nawiązanie próby kontaktu z właścicielem strony bezpośrednio lub wymianę korespondencji porzez nas, jako pośrednika. Co musi zawierać takie zgłoszenie?

Zgłoszenie musi zawierać:

  • — Adres strony (np. mojastrona.hosting7.eu)
  • — Jak najszerszy opis problemu (dlaczego według Ciebie nastąpiło naruszenie, jeśli dotyczy: czyich dóbr i w jaki sposób)
  • — Bezpośredni adres (link) do treści z naruszeniem
  • — (mile widziane) Dokumentację w postaci zrzutu ekranu w załączeniu do maila
  • — Twoje imię i nazwisko

Dodatkowymi informacjami zwiększającymi wiarygodność zgłoszenia są pełne dane osobowe zgłaszającego oraz forma pisemna (wiadomość w formie oficjalnego pisma). Najlepiej, gdy (o ile jest to możliwe) zgłoszenie wysyła sam pokrzywdzony.

Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej staramy się, na tyle, na ile pozwala prawo, zachować jej anonimowość.

Kiedy odmawiamy blokady strony? Jakie są drogi postępowania?

Strona blokowana jest od razu, gdy stwierdzone naruszenie jest pewne i oczywiste. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których wina nie jest jednoznaczna (na przykład sprawa nie jest nam znana, a spór dotyczy firmy przeciwko osobie, która napisała o niej niepochlebną opinię).

W takich sytuacjach wstrzymujemy się z blokadą strony i polecamy stronie pokrzywdzonej skierowanie sprawy do sądu. Jest to organ kompetentny i uprawiony do rozstrzygania w sprawach spornych – my nie mamy takich mocy. Nie możemy zablokować strony gdy nie jesteśmy pewni, że zasługuje ona na blokadę – inaczej istnieje możliwość pokrzywdzenia klienta. Na wniosek policji, sądu lub organu uprawnionego strona blokowana jest niezwłocznie i bez uprzedniej weryfikacji.

Strona może zostać odblokowana, gdy stwierdzone naruszenie zostanie usunięte.