Status HTTP 404

Typ (z definicji): błąd po stronie klienta

Status HTTP 404 jest zwracany, gdy użytkownik próbuje się dostać do nieistniejącego na serwerze zasobu, a co za tym idzie, serwer nie jest w stanie spełnić tego żądania.

Mówiąc prościej, błąd 404 oznacza, że przeglądarka użytkownika próbowała załadować plik, który nie istnieje lub nie znajduje się w lokalizacji, w której przeglądarka kazała go serwerowi szukać. W efekcie serwer zwraca użytkownikowi zamiast pliku błąd HTTP 404.

Czasem zdarza się, że błąd 404 wynika z niewłaściwego ustawienia mod_rewrite w pliku .htaccess, czyli błędnie ustawionych tzw. przyjaznych adresów (przyjaznych linków). Wówczas błąd 404 jest generowany przez moduł mod_rewrite, który nie jest w stanie przetłumaczyć adresu wpisanego przez użytkownika na rzeczywistą ścieżkę (adres) do żądanego pliku.

Przykładowe przyczyny występowania błędu 404:

  • — Użytkownik próbował załadować stronę http://strona.hosting7.eu/podstrona/podstrona1.html podczas, gdy plik „podstrona1.html” znajdował się w głównym katalogu strony i powinien być szukany pod adresem http://strona.hosting7.eu/podstrona1.html. Serwer nie mógł więc znaleźć tego pliku i zwrócił błąd 404.
  • — Użytkownik chcąc załadować stronę wpisał adres http://strona.hosting7.eu/pdstrona/podstrona1.html podczas, gdy adresem powinno być http://strona.hosting7.eu/podstrona/podstrona1.html - w słowie „podstrona” została popełniona literówka. Serwer nie był w stanie odnaleźć folderu „pdstrona”, w efekcie nie był też w stanie odnaleźć pliku „podstrona1.html” i zwrócił błąd 404. Sytuacja byłaby taka sama przy pomyłce w nazwie pliku.
  • — Adres http://strona.hosting7.eu/rok-2016/fajnastrona powinien przekierować użytkownika do pliku pod adresem właściwym http://strona.hosting7.eu/podstrona/mojafajnastrona.html za pomocą modułu mod_rewrite (jest to „przyjazny adres”). Administrator strony jednak niepoprawnie skonfigurował ustawienia przyjaznych linków w swojej witrynie. W efekcie serwer nie jest w stanie przetłumaczyć linku http://strona.hosting7.eu/rok-2016/fajnastrona na adres http://strona.hosting7.eu/podstrona/mojafajnastrona.html, co skutkuje nieznalezieniem żądanego pliku i błędem 404.

Co zrobić, by naprawić błąd 404?

  • — Upewnić się, że nazwy folderów i plików w ścieżkach oraz odnośnikach nie zawierają literówek lub innych pomyłek.
  • — Sprawdzić czy plik, którego szukamy na przykład pod adresem http://strona.hosting7.eu/podstrona/podstrona1.html faktycznie znajduje się w folderze o nazwie „podstrona” i ma nazwę „podstrona1.html”.
  • — Zweryfikować duże i małe litery w nazwach plików i folderów. Na serwerze plik „podstrona1.html” jest inny od „podstrona1.HTML” lub „PODSTRONA1.html” – są one traktowane jako trzy osobne pliki.
  • — W przypadku błędnie ustawionego mod_rewrite należy upewnić się, że w pliku „.htaccess” na pewno zostały wpisane poprawne przekierowania oraz kody lub, jeśli jest to realizowane za pomocą wtyczki na stronie, sprawdzić czy jej ustawienia są poprawne.